pri Trenčíne

Bohoslužby

v diecéznej svätyni
sv. omša denne o 16:00
sviatosť zmierenia
1 hod pred sv. omšou

Viac

Kláštor Veľká Skalka

Kláštor je sprístupnený
denne v čase 10:00-17:00,
okrem pondelka

Viac

Jubilejný rok 2016

mimoriadny Svätý
rok milosrdenstvaViac

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – pútnického kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Hľadali pokoj a miernosť

DSC00411

Výročná púť v nedeľu 17. júla na Skalke pri Trenčíne opäť nastolila potrebu vnímať odkaz sv. Andreja Svorada a Beňadika aj v našom dnešnom svete. Ako podotkol vo svojej kázni páter Ján Ďačok SJ: „Boh nás prostredníctvom Ježiša Krista drží za ruku, je však iba na nás, či sa necháme viesť, alebo si ju vytrhneme.“ […]

Zmena času slávenia sv. omše

ls_trasp

Od 18. júla počas celých letných prázdnin budú pravidelné sv. omše v diecéznej svätyni na Skalke posunuté na 16:00.

Celonočná adorácia v duchu Taizé

croce_taize

Laudate Dominum omes gentes! Pozývame vás na spoločnú modlidbu v duchu Taizé, ktorou sa začne celonočná adorácia. V sobotu 16.7.2016 o 24:00 v diecéznej svätyni. Spoločné piesne: Moja múdrosť Laudate Dominum Prebývaš v nás Ostende nobis Do tmy našich dní Spievaj Pánovi  

Organizačné usmernenia počas hlavnej ...

put2016_doprava

Uzávierka cesty Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov štátnej správy bude cesta II/507 Trenčín – Nemšová uzatvorená v úseku Zamarovce – Skalka nad Váhom s obchádzkou cez Hrabovku, a to v sobotu v čase od 17:00 do 01:00 hod. a v nedeľu v čase od 07:00 do 15:00 hod. Kyvadlová doprava V nedeľu 17. júla 2016 […]

Diecézna púť na Skalke 2016

put2016_head

Pútnické miesto Skalka sa pripravuje na Diecéznu púť na Skalke k patrónom nitrianskeho biskupstva sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční 16. a 17. júla 2016. Hlavným hosťom tohtoročnej púte bude arcibiskup Mons. Zigmund Zimowski z Ríma, predseda pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov. Arcibiskup Zimowski prichádza po nejakom čase opäť na Slovensko, aby navštívil […]

Pútnická konferencia Nové svitanie

ns2016

Štvrtý ročník konferencie sa bude konať 9.7. – 13.7.2016. Tento rok sa zvlášť zamyslíme nad jednou časťou našej najznámejšej modlitby – Otče náš: „Ako v nebi, tak i na zemi” [Mt 6,10] Veríme, že sa nám na konferencii spoločne podarí tieto slová nie len pochopiť ale aj zažiť. Link: www.novesvitanie.sk/konferencia Plagát:

Púť zdravotníckych pracovníkov

HeadPutZP2016

Pútnické miesto Skalka v spolupráci s Radou pre pastoráciu v zdravotníctve KBS Vás pozývajú 16. júla 2016 na Púť zdravotníckych pracovníkov Program 9:30 Privítanie pútnikov v areáli kláštora na Veľkej Skalke Litánie k sv. pustovníkom a procesia ku kostolu Modlitba posvätného ruženca 10:30 Svedectvá zdravotníckych pracovníkov 11:00 Svätá omša a po nej zasvätenie slovenského zdravotníctva […]

Medzinárodné výtvarno-literárne sympó...

top_OeA

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov  9. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2016. V termíne 20. – 26. júna 2016 budú v areáli Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín tvoriť svoje diela nasledovní autori: Výtvarná sekcia: Poľsko: 1.  Eugeniusz […]

Aká bola Noc kostolov v Skalke nad Vá...

Noc kostolov_head

Cieľom tohto podujatia je poukázať na otvorenosť kresťanskej cirkvi. A dokázať, že kostoly sú tu pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie. Návštevníci si mohli prezrieť areál kláštora a vychutnať bohatý kultúrny program. O dobrú náladu a príjemnú atmosféru sa postaral zbor s názvom The Gospel Family. Vystúpenie bolo spojené s prednesom básní viažúcich sa ku […]

Večer milosrdenstva

chcem-sa-modlit

Pozývame vás na Večer milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v sobotu 4.6.2016 v diecéznej svätyni s nasledovným programom: 20:00 Začiatok adorácie, príležitosť ku sv. spovedi, zamyslenie 21:00 Piesne chvál 22:00 Posvätný ruženec a tichá celonočná adorácia 06:00 Ranné chvály a záver adorácie