pri Trenčíne

Bohoslužby

v diecéznej svätyni
od 1. pôstnej nedele 2017
v sobotu a nedeľu
o 16:00

Viac

Kláštor Veľká Skalka

V mesiacoch november - marec
je kláštor pre verejnosť uzatvorený.

Viac

Podujatia

na pôstne obdobie 2017Viac

Fatimské posolstvo

Aktuálnosť Fatimského posolstva


Viac

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – pútnického kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Jarná brigáda na Skalke

Milí priatelia a priaznivci pútnického miesta Skalka! S príchodom jari sa začína nová pútnická sezóna a to je dôvod, aby sme Skalku pripravili na príchod pútnikov, žeby sa na nej dobre cítili. Preto chceme urobiť jarné upratovanie celého pútnického areálu. Zároveň je to príležitosť priložiť ruku k dielu pri jeho rozvoji. Ak to počasie dovolí, […]

Pôstna iniciatíva Svätého Otca Franti...

Z podnetu pápeža Františka sa už štvrtý rok pred 4. pôstnou nedeľou organizuje celosvetová pôstna inicatíva „24 hodín pre Pána“ – nepretržitá eucharistická adorácia. Svätý Otec pozýva veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom v eucharistii prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Tento rok sa do tejto iniciatívy zapojíme aj v Diecéznej svätyni na Skalke. Adorácia začne […]

Jozef Vydrnák si prevzal cenu Fra Ang...

Pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného Fra Angelico, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska (KBS), vojenský ordinár Mons. František Rábek odovzdal vo štvrtok 23. februára ceny Fra Angelica, patróna umelcov, osobnostiam v oblasti kultúry a umenia za ich prínos do národného umenia. V kategórii výtvarného umenia ocenenie získal, okrem iných, aj […]

Krížová cesta počas pôstneho obdobia

Počas pôstnych nedieľ (1. – 5. pôstnu nedeľu) vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 15:00, ktorá sa bude konať v areáli kalvárie na Skalke.

Pútnická sezóna 2017

Pútnická sezóna na Skalke sa začína v sobotu 4. marca 2017, odkedy opäť budú slávené pravidelné sv. omše v diecéznej svätyni na Skalke v soboty a v nedele o 16:00. Zároveň oznamujeme, že na kvetný a veľkonočný víkend (v sobotu aj nedeľu) sv. omša na Skalke nebude.

Prednáška „Z dejín kláštora Ska...

Pozor, zmena miesta konania prednášky: Trenčiansky hrad – kasáreň. Trenčianske múzeum v Trenčíne vás pozýva na prednášku diecézneho biskupa Prof.ThDr. Viliama Judáka,PhD., venovanú histórii kláštora na Skalke pri Trenčíne. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Trenčianskeho hradu – kasáreň v stredu 22. februára 2017 o 16:30 hod. Viliam Judák patrí k popredným cirkevným historikom na Slovensku. […]

Vianočný vinš

Prajem Vám všetkým požehnané Vianočné sviatky naplnené radosťou, pokojom a odvahou dovoliť Bohu vstúpiť do našich životov! o. Peter

Spomienka Preblahoslavenej Panny Mári...

Pútnické miesto Skalka vás v pondelok 12.12.2016 pozýva na slávenie spomienky preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ktorej sochu v diecéznej svätyni uctievame. V tento deň pri splnení zvyčajných podmienok je možné na Skalke získať úplné odpustky. Program: 10:00    Modlitba posv. ruženca, príležitosť ku sv. spovedi 10:30    Sv. omša 15:00    Korunka Božieho milosrdenstva, príležitosť […]

Adventný koncert

Spevácky zbor pútnického miesta Skalka Ora et Canta vás pozýva na adventný koncert „Velebí moja duša Pána“ v nedeľu 11.12.2016 o 16:45 (po sv. omši) diecézna svätyňa – Skalka Program: Alma Redemptoris Mater, (gregoriánsky chorál) Ave Maria, (Giulio Caccini) Jesu Rex Admirabilis, (G.P. da Palestrina) Magnificat, (mons. Marco Frisina) Spirit of God, (James E. Moore) […]

Zatvorenie sv. brány

Pozývame vás na slávnostné zatvorenie brány milosrdenstva na Diecéznej svätyni na Skalke, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2016. Program slávnosti: 15:00    Príležitosť ku sv. spovedi Korunka Božieho milosrdenstva 15:15    Posvätný ruženec 16:00    Slávnostná sv. omša Zatvorenie brány milosrdenstva Nitrianskeho biskupa bude pri tejto slávnosti zastupovať Vdp. František Šútor, kanonik nitrianskej kapituly […]