pri Trenčíne

Bohoslužby

v diecéznej svätyni
sv. omše budú od
1. pôstnej nedele 2017

Viac

Kláštor Veľká Skalka

V mesiacoch november - marec
je kláštor pre verejnosť uzatvorený.

Viac

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – pútnického kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Prednáška „Z dejín kláštora Ska...

Pozor, zmena miesta konania prednášky: Trenčiansky hrad – kasáreň. Trenčianske múzeum v Trenčíne vás pozýva na prednášku diecézneho biskupa Prof.ThDr. Viliama Judáka,PhD., venovanú histórii kláštora na Skalke pri Trenčíne. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Trenčianskeho hradu – kasáreň v stredu 22. februára 2017 o 16:30 hod. Viliam Judák patrí k popredným cirkevným historikom na Slovensku. […]

Vianočný vinš

Prajem Vám všetkým požehnané Vianočné sviatky naplnené radosťou, pokojom a odvahou dovoliť Bohu vstúpiť do našich životov! o. Peter

Spomienka Preblahoslavenej Panny Mári...

Pútnické miesto Skalka vás v pondelok 12.12.2016 pozýva na slávenie spomienky preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ktorej sochu v diecéznej svätyni uctievame. V tento deň pri splnení zvyčajných podmienok je možné na Skalke získať úplné odpustky. Program: 10:00    Modlitba posv. ruženca, príležitosť ku sv. spovedi 10:30    Sv. omša 15:00    Korunka Božieho milosrdenstva, príležitosť […]

Adventný koncert

Spevácky zbor pútnického miesta Skalka Ora et Canta vás pozýva na adventný koncert „Velebí moja duša Pána“ v nedeľu 11.12.2016 o 16:45 (po sv. omši) diecézna svätyňa – Skalka Program: Alma Redemptoris Mater, (gregoriánsky chorál) Ave Maria, (Giulio Caccini) Jesu Rex Admirabilis, (G.P. da Palestrina) Magnificat, (mons. Marco Frisina) Spirit of God, (James E. Moore) […]

Zatvorenie sv. brány

Pozývame vás na slávnostné zatvorenie brány milosrdenstva na Diecéznej svätyni na Skalke, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2016. Program slávnosti: 15:00    Príležitosť ku sv. spovedi Korunka Božieho milosrdenstva 15:15    Posvätný ruženec 16:00    Slávnostná sv. omša Zatvorenie brány milosrdenstva Nitrianskeho biskupa bude pri tejto slávnosti zastupovať Vdp. František Šútor, kanonik nitrianskej kapituly […]

Sv. omše na Slalke do 12.12.2016

Pútnická sezóna na kláštore sa skončila. V mesiacoch november – marec je kláštor pre verejnosť zatvorený. Pravidelné sv. omše v Diecéznej svätyni sa budú sláviť do 3. adventnej nedele – 11.12.2016. Posledné tohtoročné slávenie bude v pondelok, 12.decembra 2016 na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ktorú si na Skalke uctievame.

Večer milosrdenstva

Pozývame vás na Večer milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.10.2016 v diecéznej svätyni s nasledovným programom: 19:00 Začiatok adorácie, príležitosť ku sv. spovedi, duchovné čítanie 20:00 Piesne chvál 21:00 Posvätný ruženec a tichá adorácia 24:00 Záver

Benefičný Mariánsky koncert na Trenči...

Spoločnosť BEŇADIK, neinvestičný fond vznikla v roku 2011. Na nádvorí Trenčianskeho hradu zorganizovala už šiesty benefičný Mariánsky koncert, ktorý sa usiluje o obnovu a rozvoj najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne. Po dvojročnej snahe sa tento rok podarilo pre návštevníkov trenčianskeho Mariánskeho koncertu pozvať Bratislavský chlapčenský zbor so sólistkou Katarínou Krčmárovou a klaviristkou […]

Program podujatí na Skalke na mesiac ...

3.9. Noc milosrdenstva v Diecéznej svätyni na Malej Skalke 20:00 Začiatok adorácie, príležitosť ku sv. spovedi, zamyslenie 21:00 Piesne chvál 22:00 Posvätný ruženec a tichá celonočná adorácia 06:00 Ranné chvály a záver adorácie 4.9. Benefičný mariánsky koncert o 19:00 na nádvorí Trenčianskeho hradu Účinkujú: Bratislavský chlapčenský zbor so sólistkou Miriam Garajovou 11.9. Púť seniorov 14:00 […]

Večer milosrdenstva

Pozývame vás na Večer milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v sobotu 6.8.2016 v diecéznej svätyni s nasledovným programom: 20:00 Začiatok adorácie, príležitosť ku sv. spovedi, zamyslenie 21:00 Piesne chvál 22:00 Posvätný ruženec a tichá celonočná adorácia 06:00 Ranné chvály a záver adorácie